Šalter za informacije

Da posluži u svrhu stvaranja prostora koji će biti u direktnom pogledu na daljem razvoju civilnog društva kroz promociju, prikupljanje, strukturiranje i širenje informacija o najnovijim dešavanjima u sektoru, u okviru informativnog centra KCSF postoji i Help desk.

Informacioni desk odgovara na svaki zahtev o informacijama i aktivnostima KCSF  i Civilnog društva u celini, i prihvata zahetve za trening OCD, podršku i mentorstvo. Desk je u direktnoj komunikaciji sa spoljašnom stranom kroz sastanke, informativne sesije, putem e-mail ([email protected]) i telefona (038 600 644/038 600 633).