UMREŽAVANJE

Pošto je posvećena povećanju saradnje između sektora i šire, KCSF je inicijator i član nekoliko mreža organizacija civilnog društva na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

KCSF je član dole navedenih mreža:

Platforma CIVIKOS

Platforma CIVIKOS - inicijativa organizacija civilnog društva na Kosovu koja ima za cilj stvaranje odgovarajućih formalnih uslova za saradnju sektora civilnog društva i Vlade Kosova.

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN)

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) - inicijativa organizacija koje se bave razvojem civilnog društva iz 9 balkanskih država, koje se angažuju za osnaživanje civilnog društva na Balkanu putem deljenja i razvojem lokalnih praksi i koncepata kao i osnaživanjem karaktera civilnog društva.

PASOS

PASOS - Evropska mreža organizacija think-tank koje se angažuju za promovisanje i zaštitu demokratije, ljudskih prava i vrednosti otvorenog društva.

CIVIKUS

CIVIKUS - Svetska alijansa za učešće građana je međunarodni savez članova i partnera koji predstavlja uticajnu mrežu organizacija na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, i obuhvata spektar civilnog društva. CIVICUS obuhvata sledeće u svojoj definiciji civilnog društva: mreže civilnog društva i organizacije; sindikate; verske mreže; profesionalna udruženja; organizacije za razvoj kapaciteta NVO-a; humanitarne organizacije i drugeorgane finansiranja.

European Movement International

European Movement International - Evropski pokret je najveća pan-Evropska mreža pro-Evropskih organizacija. Prisutan je u 39 zemalja i obuhvata 36 međunarodnih udruženja, okupljajući evropsko civilno društvo, biznis, sindikate, nevladine organizacije, političke partije, lokalne vlasti i akademske zajednice.

The European Citizen Action Service

The European Citizen Action Service - Evropska služba za građansku akciju (ECAS) je međunarodna neprofitna organizacija sa sedištem u Briselu, sa članstvom u panevropskom i sa više od 27 godina iskustva. Misija ECAS-a je da osnaži građane kako bi stvorila sveobuhvatniju i jaču Evropsku uniju kroz: Promociju i zaštitu prava građana; i Razviti i podržati mehanizme za povećanje demokratskog učešća građana i organizacija civilnog društva u Evropskoj uniji.

WB6:

WB6: - WB6 Zagovaračka grupa je inicijativa zapadnih balkanskih think tanka sa ciljem da se ubrza i olakša proširenje Evropske unije prema zapadnom Balkanu. U cilju doprinosa prevazilaženju prepreka integraciji zapadnog Balkana u EU, grupa ima za cilj podsticanje podrške nosilaca politike i donošenja odluka u institucijama u Briselu, zemljama članicama EU, zapadnom Balkanu i široj javnosti.