Misija

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) je nezavisna neprofitna organizacija koja podržava razvoj civilnog društva i inicijative koje promovišu demokratsku kulturu i odgovore na socio-ekonomske potrebe Kosova, sa posebnim fokusom na doprinos procesu integracije u Evropskoj uniji.