KCSF OBJAVLJUJE DRUGI IZVRŠNI PROGRAM U SARADNJI SA KOLEDŽOM EVROPE

Imajući u vidu uspešan završetak prvog izdanja 2017. godine, Kosovska Fondacija Za Civilno Društvo (KCSF) sa zadovoljstvom objavljuje drugo izdanje svog Izvršnog programa, koji se isporučuje u bliskoj saradnji sa Kolegdžom Evrope “Učešće civilnog društva u procesu pristupa EU “, koji će se održati od 22-24 oktobra 2018. godine u Prištini.

Prilagođavajući se kontekstu u razvoju, trodnevni izvršni program rukovodioci organizacije civilnog društva (OCD) na nivou zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

Izvršni program se isporučuje u okviru dugoročne saradnje između KCSF-a i Koledža Evrope uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i Vlade Velikog vojvodstva Luksemburga.

Program je osmišljen da unapredi kapacitete organizacija civilnog društva u institucionalnu strukturu EU i osnaži OCD da doprinesu procesu evropskih integracija kroz strateške i taktičke pristupe.

Učesnicima će takođe biti pružene brojne mogućnosti za povećanje njihovih praktičnih veština i proširenje njihove mreže kako bi se bolje iskoristitle sinergije za interorganizacione saradnje.

Ovaj događaj ima za cilj 25 najviših rukovodilaca organizacija civilnog društva u regionu, koji su posvećeni angažovanju na zagovaranju i tematski su fokusirani na pitanja EU.

Troškove učešća i smeštaja pokriva KCSF, a učesnici treba da pokriju svoje putne troškove.

Zadnji rok za prijave je 14. septembar 2018.

Za više informacija pogledajte povezane dokumente.