KCSF Logo

KCSF Brendbook

KLAUZOLA ODGOVORNOSTI

Ova publikacija je proizvedena uz podršku Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj ove publikacije je jedina odgovornost – naziv partnerske organizacije– i ni na koji način ne odražava stavove KCSF-a.”