KCSF Logo

KCSF Brendbook

Za više informacija o korišćenju zvaničnog logoa i službenih boja, preuzmite Brandbook KCSF-a.

BRANDBOOK_KCSF

KLAUZOLA ODGOVORNOSTI

Ova publikacija je proizvedena uz podršku Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj ove publikacije je jedina odgovornost – naziv partnerske organizacije– i ni na koji način ne odražava stavove KCSF-a.”