Lansiranje programa EJA Kosovo i Nagrada za Demokratiju