Konferencijska sala

KFCD u okviru prostorija Centra pruža salu za konferencije, koja je opremljena sa svim neophodnim elementima za organizovanje aktivnosti organizacija civilnog društva.

Sala za konferencije pruža odgovarajući prostor za organizovanje obuka, radionica, fokus grupa, konferencije za medije i dr. sa kapacitetom do  25 osoba. Sala je opremljena sa projektorom, opremom za prevod i ima pristup na Internet (wireless).

Cene za korišćenje sale za konferenciju mogu se dobiti na ueb -stranici  www.kcsfoundation.org ili od osoblja Centra. Za sve aktivne OCD na Kosovu korišćenje sale za konferencije pruža se upola niže cene.