Implementacija u praksi

Tokom 2017. godine koordinatori javnih konsultacija imenovani su skoro u svim resornim ministarstvima u skladu sa zahtevima ove Uredbe. Kancelarija za dobro upravljanje iz Kancelarije premijera, u saradnji sa ovim zvaničnicima, priprema godišnje izveštaje o procesu javne konsultacije. Izveštaj za 2017. godine kao prve godine implementacije je počeo da se priprema i očekuje se da bude objavljen pre 31. marta 2018.

Godišnji izveštaji treba da uključuju:

1. Broj pokrenutih predloga projekata i njihovih vrsta;
2. Broj predloga projekata za koje su sprovedene javne konsultacije;
3. Broj odobrenih nacrta za koje nije bilo javnih konsultacija, uz obrazloženje za to;
4. Broj učesnika na javnim skupovima i onih koji su podneli komentare u pisanoj formi;
5. Broj komentara koji su u potpunosti prihvaćeni, delimično prihvaćeni ili odbijeni.

Takođe je izrađeno uputstvo o metodologiji monitoringa minimalnih standarda u okviru projekta Tehnička pomoć za organizacije civilnog društva kao podrška Strategiji za saradnju između civilnog društva i javnih institucija.

U praksi, tokom 2016. godine napredak je bio ograničen uglavnom zbog nedostatka specifičnih politika koje bi regulisale proces javne konsultacije, a kasnije zbog niskog nivoa implementacije Uredbe. Tokom 2016. godine samo 24,75% intervjuisanih OCD izjavilo je da su redovno pozvane na javne konsultacije, dok je nešto više od polovine njih izjavilo da im je dato dovoljno vremena za komentare. Tokom iste godine, 39,8% dokumenata o politici i usvojenih normativnih akata konsultovano je sa civilnim društvom putem konsultacija preko CiviKos platforme. Konkretno, Vlada je distribuirala 27 nacrta zakona (od ukupno 53 odobrenih), 7 koncept dokumenata (od ukupno 26odobrenih), 2 strateška dokumenta (od ukupno odobrenih 8) i 23 administrativnih uputstava (od 63 odobrenih). Do avgusta 2017. godine samo 21,43% političkih dokumenata i nacrta zakona koji su planirani za odobrenje distribuirani su za javne konsultacije preko Onlajn platforme za javne konsultacije. Prevedeno u procentima, 24,56% nacrta zakona distribuirano je za javne konsultacije putem Onlajn Platforme, 17,95% koncept dokumenata i 18,75% strategija.

Zvanični podaci za 2017. godinu još nisu objavljeni. Međutim, na osnovu posmatranja procesa konsultacija sa javnošću tokom ove godine, primećeno je da nisu svi dokumenti odobreni od strane Vlade konsultovani sa javnošću. Dok su postojali neki pozitivni slučajevi u ministarstvu kao i određeni procesi, glavni problemi bili su mali broj završnih konsultativnih izveštaja. Sa druge strane, nivo doprinosa spoljnih stranaka, uključujući civilno društvo, bio je prilično nizak. Mnogi otvoreni dokumenti za konsultacije ili uopšte nisu primili komentare, ili su ih komentirali samo jedna ili dve organizacije.