Praksa implementacije zakona o slobodi udruživanja u NVO

U praksi, svako fizičko i pravno lice može osnovati udruženje bez registracije. Međutim, velika većina organizacija odlučuje se da se registruje zbog sticanja pravne subjektivnosti i formalne prateće prednosti koja dolazi iz nje, na primer (mogućnost otvaranja bankarskog računa ili primanja sredstava od strane različitih donatora).

Generalno, OCD na Kosovu i dalje slobodno funkcionišu bez neopravdanog mešanja države u njihove rukovodeće i unutrašnje aktivnosti. Sa izuzetkom suspenzije više NVO sa obrazloženjem nacionalne bezbednosti, nema drugih prijavljenih slučajeva direktnog mešanja države u unutrašnje poslove OCD.

Do 2014. godine Odeljenje za NVO je suspendovalo aktivnost oko 30 različitih NVO na osnovu člana 18 Administrativnog uputstva VRK-a br. 02/2014 o registraciji i funkcionisanju NVO-a. U svrhu ilustracije, tokom 2016. godine došlo je do dva kruga suspenzija OCD-a (jul i novembar 2016), što je rezultiralo suspenzijom 21 NVO. Većina ovih nevladinih organizacija suspendovano je godišnjim odlukama o poništenju i to treće godine zaredom od 2014. godine. Kao obrazloženje, zahtev „nadležnog organa bezbednosti“ je podnet uz obrazloženje „ugrožavanja sigurnosti i postupanja protiv ustavnog reda Kosova“. Osim gore navedenog razloga, nijedan drugi konkretniji razlog nije ponuđen. Tokom 2017 godine prijavljena je samo jedna suspendovana NVO.

U 2016. godini, 96,04% ispitanih OCD-a je utvrdilo da nisu imali nikakvu intervenciju države ili bilo kakvu intervenciju druge strane u svojim unutrašnjim poslovima, dok OCD koji su prijavljivali takve intervencije uglavnom su se pozivali na odbijanje javnih institucija da sarađuju sa njima ili pritisku od državnih službenika prema njihovom osoblju. Svi slučajevi prijavljeni za prekid aktivnosti OCD bili su dobrovoljni, a Komisija za distribuciju preostale imovine NVO nije morala da deluje.

U praksi, malo OCD se bavi ekonomskim aktivnostima. Oko 88% OCD ispitanih u 2016. godini izjavilo je da se ne bave ekonomskim aktivnostima, a jedna trećina onih koji se bave ekonomskim aktivnostima prijavljuju da se suočavaju sa različitim problemima.

Nije bilo prigovora na prijem stranih sredstava, a u 2016. godini glavni deo sredstava civilnog društva potiče od međunarodnih donacija / grantova. U međuvremenu, organizacije sa statusom javne koristi (njihov broj poslednjih godina je oko 250 NVO sa aktivnim statusom javne koristi) u skladu sa novim zakonom o slobodi udruživanja dostavljaju narativni i finansijski izveštaj, dok NVO sa statusom javne koristi sa prihodima većim od 100,000 EUR takođe treba da podnesu izveštaj o eksternoj reviziji.