Pokretanje izrade strategije za saradnju 2018-2022

Proces izrade novog strateškog dokumenta koji pokriva period 2018-2022 počeo je u drugom dijelu 2017. godine i trebalo bi da bude završen tokom prvog dela 2018. godine. Radna grupa je osnovana i održano je nekoliko sastanaka u periodu oktobar – decembar 2017. godine. KCSF i brojni predstavnici civilnog društva uključeni su u prve faze, a pored značajnog doprinosa, ovi predstavnici su zahtevali veću pokrivenost i uključivanje civilnog društva i drugih aktera tokom faze izrade. Takođe, važan deo diskusija koja treba paralelno da se odvija je razvoj sadržaja strategije u vidu mehanizama implementacije kako bi se izbegli izazovi i problemi sa kojima se susreću tokom primene prethodne strategije 2013-2017.