ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Zakon br. 03/L-196 o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2010. godine sadržao je mnoge restriktivne odredbe koje su se smatrale preteranim teretom za NVO. Po starom zakonom, NVO su bili jedini sektor koji zahteva prethodno odobrenje za prijem više od 1.000 evra od jednog pojedinog pošaljioca ili uplatu preko 5.000 evra za jednog primaoca u roku od jednog dana. Da bi izvršili ili primili uplate koje premašuju navedene iznose, NVO su morale da zatraže od Jedinice za finansijske istrage Kosova (JFI) jednokratni ili ponovljeni izuzetak ovih obaveza. U pismenom zahtevu koji NVO-i podnose JFI-u, trebaju navesti razloge za ovaj izuzetak, dok je JFI morao da odgovori na ovaj zahtev u roku od 30 dana. Odgovori od strane JFI mogu biti: 1) dozvoljeno; 2) dozvoljeno pod uslovom ili 3) ili izuzetak je odbijen. Međutim, čitav postupak potraživanja i odgovora nije bio povezan sa kriterijumima koje JFI treba da uzme u obzir prilikom donošenja odluke. Ovo je stvorilo osnovu za različita tumačenja ili proizvoljne odluke. Ovi uslovi bili su teški za OCD jer su stvorili probleme u primanju donatorskih sredstava ili plaćanja donacija od strane lokalnih donatora njihovim korisnicima.

Osim toga, kazne za kršenje ovih ograničenja bile su problematične sa tri aspekata: prvo, kršenje utvrđenih ograničenja smatrano je krivičnim delom i sankcionisano kaznom zatvora, uključujući i visoke novčane kazne; drugo, kazne nisu bile proporcionalne stepenu kršenja, jer se moglo očekivati čak i raspuštanje NVO, što nije bilo u skladu sa odredbama Zakona o slobodi udruživanja NVO-a. Treće, Odeljenje za NVO je bilo ovlašćeno da raspusti NVO, što nije u skladu sa odredbama Zakona o slobodi udruživanja u NVO.

Od 2013. godine, KCSF je pokrenuo zabrinutost zbog restriktivnih odredbi i zatražio od nadležnih organa da pokrenu proces izmene kako bi uklonili ove odredbe. Pored analize politika i preporuka, KCSF je takođe bio uključen u globalne inicijative civilnog društva iz ove oblasti, sticanjem dobrog iskustva, ali i doprinosu diskusijama na raznim međunarodnim forumima.

U 2015. godini konačno je usvojen koncept dokument koji je utvrdio način izmene i dopune zakona iz 2010. godine, dok je tokom 2015. i 2016. godine KCSF bio aktivan deo Radne grupe za izradu novog zakona. Novi zakon 05/L-096 o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma usvojen je 16. maja 2016. godine. Kao rezultat intenzivnog angažmana KCSF-a, uz podršku velikog broja organizacija civilnog društva i Evropskog centra za neprofitno pravo (ECNL) ukinuli su većinu restriktivnih odredaba iz prethodnog zakona. Međutim, neke preostale odredbe za nevladine organizacije nisu u skladu sa međunarodnim standardima, uključujući ograničenja za prihvatanje novčanih donacija i obaveze finansiranja programa obuke protiv pranja novca i obavljanja redovne profesionalne analize. Kao standardne mere za banke i trajne entitete, te obaveze teško da se mogu sprovesti od strane većine registrovanih NVO-a, koje su male ili organizacije koje su formirane na nivou zajednice.