Pravni okvir i implementacija

Kosovske nevladine organizacije moraju ispuniti iste obaveze iz finansijskog izveštavanja kao i sva druga pravna lica. Ovo uključuje godišnje izveštavanje PUK-u i izveštavanje o plaćanju relevantnih poreza, kao što je porez na zarade za svoje zaposlene (ako organizacija ima zaposlene), porez na dobit preduzeća (ako organizacija spada u kategoriju obaveze plaćanja ovog poreza) i porez na imovinu ili zakup (ako organizacija poseduje imovinu ili daje u zakup bilo koju imovinu). Osim toga, NVO moraju da plate svoj udeo u penzijskom doprinosu za svakog svog zaposlenog. Opšti uslovi za NVO su identični onima za druge biznise, a specifičnosti sektora su skoro potpuno ignorisane u pravnom okviru. Jedina specifična obaveza izveštavanja za NVO je godišnje izveštavanje organizacija sa statusom javne koristi. Ova grupa nevladinih organizacija je obavezna da podnese narativni i finansijski izveštaj Odeljenju nevladinih organizacija, što je uslov za održavanje tog statusa. Ako je godišnji promet javnih organizacija veći od 100,000 EUR, izveštaj spoljne revizije takođe treba priložiti finansijskom izveštaju. Iako je većina uslova izveštavanja vezana za postojanje određenih aktivnosti (tj. Ukoliko NVO nema zaposlene, porez na dohodak se ne plaća), godišnji izveštaj za PUK je obavezan uslov za sve registrovane NVO. Tokom 2015 godine, samo 748 NVO su podnele ovaj izveštaj (Indeks izveštaj, 2016).

Na osnovu podataka Indeksa civilnog društva na Kosovu 2016, na pitanje da li generalno prijavljuju/izveštavaju Poreskoj upravi Kosova, više od polovine anketiranih OCD-a (67%) je obavestilo da redovno izveštavaju Poreskoj upravi Kosova (PUK), dok je 11% izjavilo da nisu redovno izveštavali, dok je 22% izjavilo da uopšte ne izveštava. Velika razlika između onih koji smatraju da redovno izveštavaju i oni koji su zapravo podneli godišnji izveštaj PUK-a (koji je obavezan, bez obzira na to da li organizacija ima finansijske transakcije ili zaposlene) jasno ukazuje na to da je nivo znanja o zahtevima za izveštavanje zapravo prilično nizak.