Odgovornosti OCD-a

Odgovorost ima različita značenja za različite ljude i institucije. Štaviše, koncept odgovornosti ima različita značenja u različitim mestima. Često u međunarodnoj literaturi, odgovornost se koristi kao sinonim za dobro upravljanje, transparentnost, jednakost, odgovornost i integritet.

Veoma je važno istaći da odgovornost nema samo jednu jedinu definiciju sa kojom se svi slažu. Prema Mark Bovens, direktoru škole Utrecht School of Governance “Odgovornost predstavlja odnos između jednog aktera i foruma, u kom je akter obavezan da objasni i obrazloži svoje delovanje, dok forum može da postavlja pitanja i da daje procene dok se akter mora suočiti sa posledicama.” Kod OCD-a, odgovornost se može definisati kao spremnost da se prihvate odgovornosti i da se polažu računi o svojim akivnostima, i da se bude odgovoran i transparentan.

Odgovonost se definiše kao obaveza ili želja biti pod odgovornošću- u ovom slučaju OCD- za svoja delovanja prema akterima. Odgovornost je povezana sa činjenicom biti odgovoran prema akterima; uzimajući u obzir njihove potrebe i stavove u procesima donošenja odluka; zbog toga, odgovornost se može smatrati više kao proces učenja nego mehanizam kontrole.

Biti odgovoran znači biti otvoren prema zainteresovanim stranama, uključujući se stalno u dijalog i učeći iz interakcije. Odgovornost može generisati vlasništvo nad aktivnostima i projektima i osigurati stabilnost aktivnosti. Stoga se na ovaj način organizacijama civilnog društva otvara put za bolje performanse.