Pravni okvir - na nivou skupštine

Član 65 i 66 Pravilnika o radu Skupštine Kosova predviđa učešće civilnog društva na sastancima parlamentarnih komisija kao i javnim raspravama organizovanim od strane ovih komisija. Iako Pravilnik kao takav predviđa učešće civilnog društva u radu Skupštine Kosova, glavni problem je u formulisanju članova Pravilnika – odnosno korišćenju reči može, ne zalazeći dublje na način iskorišćavanja ove mogućnosti. Kao posledica, učešće civilnog društva u radu Skupštine ostaje na volji komisije- odnosno ako žele da koriste ove instrumente kao deo zakonodavnog procesa.