Mehanizmi i strukture saradnje civilno društvo - EU institucija

Komunikacija Evropske unije iz 2009. godine “Kosovo- ispunjenje evropske perspektive” je predložila intenzivan politički dijalog koji je nazvan Dijalog o procesu Stabilizacije i Pridruživanja (DpSP). Ovaj dijalog će se odvijati na političkoj i tehničkoj (sektorskoj) osnovi. Glavni cilj političkih i tehničkih sastanaka u okviru Dijaloga o procesu Stabilizacije i pridruživanja je praćenje i nadgledanje reformi na Kosovu i proces približavanja sa EU. U okviru političkog dijaloga, svake godine OCD se pozivaju na jedan sastanak koji se održava dan pre plenarne sednice SAPD-a, kada imaju mogućnosti da izraze svoje procene i probleme o poslednjim zbivanjima, dok predstavnici EK iznose ova pitanja i problem na službenom plenarnom sastanku između EK i kosovskih vlasti.

Na tehničkom nivou postoji sedam sektorskih sastanaka između vlasti na Kosovu i predstavnika Evropske komisije. Još od 2011. godine OCD se pozivaju da daju svoj doprinos i ekspertizu zavisno od oblasti o kojima se diskutuje na posebnim sektorskim sastancima između EK i civilnog društva.

Drugi mehanizam saradnje je doprinos OCD-a za Izveštaj o napretku za Kosovo. Od 2005. godine, EK redovno nadgleda postignuti napredak na Kosovu kroz godišnje izveštaje o napretku. Izveštaj o napretku ukratko opisuje odnose između Kosova i EU i procenjuje dostignuća na osnovu 3 kriterijuma iz Kopenhagena, i to političkih, ekonomskih i evropskih standarda.

Kancelarija EU na Kosovu svake godine poziva OCD-e sa Kosova da daju svoj doprinos u različitim oblastima koje pokriva Izveštaj o napretku i na ovaj način da doprinesu prikazivanju što realnijeg stanja napretka i izazova u zemlji.

Još od prošle godine, OCD na Kosovu takođe doprinose u programiranju i određivanju prioriteta u okviru finansijske pomoći i drugih ključnih dokumenata koje imaju za cilj da dobiju podršku civilnog društva u okviru dnevnog reda proširenja.