Evropske integracije

U okviru ovog programa, Kosovska Fondacija Civilnog Društva se angažuje u promovisanju poboljšanja znanja o funkcionisanju EU, da se podigne javna svest i da se promoviše dijalog u procesima evropskih integracija. Konkretno, putem ovog programa KCSF se angažuje za ubrzanje procesa evropskih integracija, informisanje i podizanje svesti o procesu, kao i o nadgledanju primene ključnih dokumenanta koji se bave sa odnosima između Kosova i EU.