Odluka sa razjašnjavanjem o tretiranju donacija od strane PUK-a

U avgustu 2016. godine, Poreska uprava Kosova (PUK) objavila je Odluku sa razjašnjavanjem u cilju razjašnjavanja poreskog tretmana donacija sa aspekta poreza na dodatu vrednost (PDV), poreza na dobit pravnih lica (PDP) i poreza na dohodak građana (PDG). Ovom odlukom se dalje navode izuzeća od PDV-a za sve uvoze i kupovine od strane NVO-a, plaćene donacijama vlade onih zemalja koje imaju bilateralne sporazume sa Kosovom, kao i za sve donacije koje podržavaju programe i projekte humanitarnog karaktera, rekonstrukcije i evropske integracije, uključujući i finansiranje EU