Odnos vlada - civilno društvo

U uslovima stalnih demokratskih promena i razvoja i u uslovima promocije inovativnih oblika vladavine, izrada održivih javnih politika i pružanje socijalnih usluga ne može više biti ekskluzivno pravo političkih predstavnika. Njima trebaju odgovorni partneri izvan javnih institucija koji će im pomoći u stvaranju efikasnih javnih politika i za njihovu sprovedbu. U ovom procesu, jedinstvena uloga se može dodeliti civilnom društvu, bilo u vezi iniciranja, organizacije i vođenja sveobuhvatne debate za rešavanje prioritetnih zahteva građana ili u pružanju i ispunjenju socijalnih usluga za građane.

Oblici strukturisanja saradnje između Vlade i sektora civilnog društva se razlikuju od jedne do druge zemlje, zavisno od političkih i socio-ekonomskih okolnosti. Glavni oblici stukturisanja odnosa između vlade i civilnog društva jesu: vladine strategije za saradnju i razvoj sektora civilnog društva- to su dokumenti za čiju primenu snosi odgovornost Vlada- i sporazumi ili bilateralne strategije za saradnju gde se odgovornost deli između Vlade i civilnog društva- u tim slučajevima civilno društvo se uglavnom zastupa od strane jedne ili više mreža organizacija civilnog društva koje su deo sporazuma i zajedno snose odgovornosti izvršavanja aktivnosti koje proizilaze iz odgovarajućeg dokumenta o saradnji.