Škola za evropsku integraciju sa novim programom!

Integracija u Evropsku uniju (EU) predstavlja prioritet za građane i Vladu Kosova i na ovom putu svako treba da pruži svoj doprinos. Dakle, u 2005 godini osnovana je „Škola za evropsku integraciju“ (ŠEI) sa svrhom povećanja kapaciteta i realnog informisanja kosovskog društva o Evropskoj uniji i procesu evropskih integracija Kosova.

Posle više od 13 godina svog postojanja, sa 23 prethodnih generacija i preko 1100 učesnika, ŠEI je redizajnirana po raznovrsnom formatu u skladu sa potrebama i specifičnim zahtevima svojih polaznika.

Kroz ovaj program, građani i OCD imaju mogućnost da osveže svoje znanje učestvujući na nekim otvorenim treninzima ili predavanjima, u kojima različiti eksperti diskutuju o izazovima i problemima integracionog procesa ili se pridruže tematskim radionicama koje razmatraju specifične teme o zajedničkim sektorskim politikama koje utiču na odnos sa EU.

U svom novom formatu, tokom cele kalendarske godine, Škola za evropsku integraciju će organizovati niz aktivnosti koje će uključiti:

  • Jednodnevni trening: „EU u jednom danu“

U toku jednog dana učesnicima iz različitih sektora biće obezbeđeni opšti podaci o EU, koji će poslužiti kao orijentacija, kao i ažuriranje znanja o EU i njenim institucijama.

  • Otvorena predavanja

Ova otvorena predavanja će učesnicima dati interesantniju dimenziju u skladu sa najnovijim razvojem procesa evropskih integracija. Ova predavanja održaće poznati domaći i međunarodni predavači, stručni stručnjaci za aktuelna pitanja i teme, koji će predstaviti svoje stavove o trenutnoj dinamici ili pitanjima koja blisko utiču na Kosovo.

  • Tematske radionice  

Tematske radionice će biti organizovane u okviru homogenih grupa koje će okupiti učesnike koji su zainteresovani za rešavanje specifičnih pitanja vezanih za određene politike vezane za prioritete Agende za evropske integracije Kosova. Radionice će voditi lokalni, regionalni ili međunarodni eksperti u zavisnosti od same teme diskusije.

Ove aktivnosti će održati istaknute akademske ličnosti, kao i predstavnici međunarodnih institucija.

Obaveštenje o dodatnim detaljima kao i kriterijumima za prijavu će biti dostavljeno uz odgovarajuće pozive za svaku od ovih aktivnosti.