Program obuke i treninga

Treninzi organizovani od strane KCSF imaju za cilj podizanje ukupnog kapaciteta organizacija civilnog društva na Kosovu.

Moduli obuke se sastoje od treninga u trajanju od 2-3 dana, koji su dizajnirani za poboljšanje pravilnog funkcionisanja organizacija civilnog društva uz mogućnosti za aktivno učestvovanje predstavnika organizacija. Od strane najkvalifikovanijih eksperata u relevantnim oblastima, učesnici treninga će imati priliku da dodirnu važne teme koje obuhvataju: analiziranje zakonodavstva, osnovni principi interne uprave, organizacije civilnog društva, učešće građana u odlučivanju, komunikacija sa medijima, strateško planiranje i prikupljanje sredstava, upravljanje projektnim ciklusom, kao i obaveze organizacija civilnog društva prema Poreskoj upravi Kosova.

Sve gore navedeno se nudi u vidu besplatne obuke i na kraju svakog treninga za sve prisutne su osigurani sertifikati o učešću.