Posebni treninzi – Održani treninzi

2010
1. Javne konsultacije – organizovanje javnih konsultacija na centralnom nivou
2. Javne konsultacije – organizovanje javnih konsultacija na lokalnom nivou

2014
3. Procedure konkurisanje za EU fondove
4. Procedure konkurisanja za EU fondove

2015
5. Procedure izveštavanja i obaveza NVO prema Poreskoj upravi Kosova

2016
6. Minimalni standardi za proces javnih konsultacija
7. Minimalni standardi za proces javnih konsultacija
8. Upravljanje ciklusom projekta
9. Strateško planiranje i prikupljanje fondova
10. Upravljanje ciklusom projekta
11. Strateško planiranje i prikupljanje fondova
12. Upravljanje ciklusom projekta

2017
13. Metode zagovaranja
14. Metode zagovaranja
15. Upravljanje ciklusom projekta
16. Odnosi sa javnošću i mediji
17. Obaveze organizacija civilnog društva prema Poreskoj upravi Kosova
18. Unutrašnje upravljanje organizacija civilnog društva
19. Minimalni standardi o procesu javnih konsultacija
20. Unutrašnje upravljanje organizacija civilnog društva