Treninzi po zahtevu i potrebi

U cilju rešavanja, odgovaranja i zadovoljavanja specifičnih potreba organizacija civilnog društva, Centar nudi mogućnost organizovanja specifičnih obuka. Zainteresovani da koriste ovu uslugu treba da izraze svoje interesovanje osoblju Centra, dok će osoblje Centra voditi računa o planiranju, organizaciji i realizaciji treninga na osnovu primljenih zahteva. Pitanja za koja mislite da treba da se pozabavite treba da budu u oblastima stručnosti koje ovaj Centar pokriva.