Prvo izdanje izvršnog programa: Civilno društvo i proces pristupanja EU

KCSF ODRŽAO PRVI IZVRŠNI PROGRAM U SARADNJI SA EVROPSKIM KOLEDŽOM

 

Izvršni program KSCF-a “Civilno društvo i proces pristupanja EU”, u partnerstvu sa Evropskim koledžom, ima za cilj da postane katalizator civilnog angažovanja u EU integraciji Zapadnog Balkana.

Dvadeset predstavnika organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana (Albanije, Makedonije, Kosova i Srbije) se je okupilo u Prištini kako bi unapredili svoj uticaj i udružili snage u uticaju u procesu pristupanja EU u svojim zemljama i širem Zapadnog Balkana.

Predstavnici OCD-a angažovani na radnjama zagovaranja, posebno usmerenim prema institucijama EU, učestvuju u Izvršnom programu “Civilno društvo i proces pristupanja EU”, koji organizuje Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u saradnji sa Evropskim koledžom.
Događaj koji se održava 11-15 septembra 2017, u Prištini, na Kosovu, pokušava da poveća kolektivno znanje i pruži uvid u ključne aspekte pristupanja regiona EU.

Takođe će biti analizirani najnoviji izazovi i istražiti efektivne strategije za civilno angažovanje u kontekstu Evropske unije koja se menja i njenih unapređenih prioriteta.

Glavne tačke interesa uključuju kondenzovano shvatanje suštine i uloge institucija EU, uticaj OCD-a u donošenju odluka u procesu pristupanja, kao i stvarne slučajeve intervencija i ishode istih.

Predavači sa Evropskog koledža, uz prepoznatljivu ekspertizu o pristupanju EU, će podeliti svoje znanje i praktična shvatanja sa predstavnicima OCD-a iz balkanskih zemalja.

Planirana dugoročna saradnja između KCSF-a i Evropskog koledža ima za cilj da ova inicijativa postane čvorište ekspertize za civilno društvo na Zapadnom Balkanu.

Evropski koledž, osnovan 1949, je najveći univerzitetski institut na svetu za postdiplomske studije i obuku o evropskim pitanjima. Evropski koledž stavlja svoju ekspertizu na uslugu organizacijama u javnom i privatnom sektoru širom sveta u dizajniranju, razvoju i isporuci “odgovarajuće prilagođenih” programa obuke, istinskih katalizatora za dugo održive promene i profesionalno usavršavanje.

KCSF već skoro dve decenije promoviše civilno društvo Kosova raznovrsnom i dinamičnom podrškom, uključujući saradnju sa ključnim međunarodnim i lokalnim institucijama. Finansijska podrška, održivi programi izgradnje kapaciteta i doprinos u formulisanju politika od koristi za civilno društvo su među glavnim apsektima rada u podsticanju civilnog angažovanja i demokratske kulture, promovišući put Kosova ka pristupanju EU.

Izvršni program podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.