IZVRŠNI PROGRAM

Izvršni program organizuje Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) u saradnji sa Koledžom Evropa. Ovaj program ima za cilj visoki izvršni nivo organizacija civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana, koji su posvećeni aktivnom zagovaranju i fokusu na pitanja oko Evropske unije.

Modul je dizajniran tako da se istovremeno utiču na nekoliko dimenzija, uključujući i osnovna znanja o institucijama EU i njihove uloge, uticaj organizacija civilnog društva u donošenju odluka u procesu integracije, kao i primere iz stvarnog života i rezultate učešća u ovim procesima. Učesnicima se nude brojne mogućnosti za poboljšanje njihovih praktičnih veština i umrežavanja kako bi se razvila sinergija za naknadnu saradnju između ovih organizacija.

Program se nudi zahvaljujući dugoj saradnji Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) sa Koledžom Evropa, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Švedske (SIDA) i Vlade Luksemburga.