Trening / Konferencijska sala

Sala za konferencije pruža odgovarajući prostor za organizovanje obuka, radionica, fokus grupa, konferencije za medije i dr. sa kapacitetom do  25 osoba. Sala je opremljena sa projektorom, opremom za prevod i ima pristup na Internet (wireless).