KCSF CENTAR

Cilj Centra je da stvori prostor koji će biti direktno u skladu sa daljim razvojem sektora civilnog društva kroz promociju i podršku organizacije i dobrog upravljanja OCD, prikupljanje, strukturiranje i širenje informacija o najnovijim dešavanjima u sektoru civilnog društva, izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i povećanje nivoa saradnje između OCD, državnih organa i donatora.

Glavne oblasti obuhvaćene Centrom
Na osnovu iskustava Kosovske fondacije za civilno društvo u razvoju sektora civilnog društva i procesa evropskih integracija, glavne oblasti koje će pokriti Centar Kosovske fondacije za civilno društvo su:

Zakonodavstvo za civilno društvo

 • Osnovni principi neprofitnog prava;
 • Razumevanje i sprovođenje Zakona o slobodi udruživanja u NVO;
 • Koncept statusa javnih beneficija i njihova implementacija na Kosovu;
 • Osnovni fiskalni okvir za aktivnosti OCD.

Unutrašnje upravljanje organizacijama civilnog društva

 • Osnovni principi dobrog unutrašnjeg upravljanja;
 • Tela i strukture za donošenje odluka i upravljanje i njihovo funkcionisanje;
 • Interni dokumenti OCD (statut, pravilnik o radu, itd.);
 • Sistemi i strategije transparentnosti i odgovornosti.

Učestvovanje građana u donošenju odluka  

 • Osnovni principi učešća građana u donošenju odluka;
 • Uloga civilnog društva u izradi i sprovođenju politika;
 • Nivoi i načini učestvovanja u donošenju odluka;
 • Pravni okvir za učešće građana na Kosovu;
 • Putevi i tehnike procesa konsultacija sa javnošću;
 • Nivoi i strukture saradnje između javnih vlasti i civilnog društva.

Učešće civilnog društva u procesu evropskih integracija

 • Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija;
 • Mehanizmi i strukture odnosa EU – civilno društvo;
 • Mehanizmi i strukture lokalnih institucija – civilnog društva;
 • Učešće u izradi, implementaciji i monitoringu ključnih dokumenata EU i Kosova.

Prikupljanje fondova  

 • Kapaciteti prikupljanja sredstava za OCD;
 • Forme i načini podrške organizacijama civilnog društva;
 • Konsultacije i programiranje tehničke pomoći;
 • Koordinacija donatora i oblasti koje se podržavaju.