DSP Grantovi

Tokom 2014 – 2018. godine DSP podržava projekte, koji će uticati na društvo i pružaće institucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate ove promene i podstiču iste. DSP ima za cilj da postigne pozitivne promene na lokalnom i centralnom nivou.