POZIV ZA APLIKACIJE ZA GRANTOVE REGIONALNOG /MEĐUNARODNOG PREDSTAVLJANJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), sa ciljem osnaživanja uloge civilnog društva u izradi i primeni politika koje se tiču zajednice i šire javnosti, preko pospešivanja zajedničkih aktivnosti sa partnerima, pruža finansijsku podršku za regionalno/međunarodno predstavljanje organizacija ovog sektora.

KO MOŽE APLICIRATI:
Predstavnici nevladinih organizacija registrovane na Kosovu.

AKTIVNOSTI/DOGAĐAJI KOJI SE PODRŽAVAJU:

  • – kongresi;
  • – konferencije;
  • – seminari;
  • – radionice;
  • – strateški sastanci;
  • – razni stastanci mreža (skupštine članova, odbori, komisije, itd.).

 

Prednost će imati aplikanti koji aktivno učestvuju i daju direktan doprinos u aktivnosti. Aktivnost treba biti nadovezana sa radom/misijom organizacije koju predstavlja.

Sve informacije o kriterijima i načinu aplikacije, uključujući i obrazac za apliciranje i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti u www.kcsfoundation.org.

Sva pitanja u vezi sa apliciranjem za grantove iz ove šeme se mogu slati na e-mail [email protected].

Za više informacija, molimo vas da klikirate ovde.