NAGRADA ZA DEMOKRATIJU

NOMINIRAJTE VAŠEG KANDIDATA ZA DSP NAGRADU ZA DEMOKRATIJU

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) vas poziva da nominirate svoje kandidate za izdanje 2018 za Nagradu za demokratiju do dana 30.septembar, 2018 godine.

U okviru projekta „Promocija demokratskog društva“ (DSP), KCSF prima nominacije za pojedince ili organizacije koji su ostvarili izuzetan doprinos procesu demokratizacije Kosova.

Nagrade DSP-a od strane Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC), Ministarstvo Inostranih Poslova Danske (DANIDA) i KCSF-a imaju za cilj da procene doprinos pojedinaca i organizacija u različitim oblastima, u okviru kojih utiču na proces demokratizacije Kosova.

Svrha nagrade je da se vrednuje i prepozna doprinos civilnog društva, kao rezultat novih ideja, intelektualne hrabrosti ili dostignuca u procesu demokratizacije Kosova.

Nagrade će biti dodeljene pojedincima ili organizacijama čiji se doprinos poklapa sa ciljevima DSP-a. Za ove nagrade mogu biti nominovani svi akteri civilnog društva, uključujuci korisnike DSP grantova.

Odluku donosi Bord za grantove i nagrade uz odobrenje Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu. Ocenjivanje i dodela će se realizovati jednom godišnje.

Za više informacija, molimo vas da kliknite ovde.