POZIV ZA APLICIRANJE ZA GRANTOVE ZA UČLANJIVANJE U REGIONALNE /MEĐUNARODNE MREŽE

Kosovska Fondacija za Civilno društvo (KCSF), u cilju jačanja uloge civilnog društva u razvoju demokratije, pruža finansijsku podršku za učlanjivanje NVO u regionalnim i međunarodnim mrežama, radi promovisanja zajedničkog delovanja sa regionalnim i međunarodnim partnerima.

KO MOŽE APLICIRATI?

Domaće Nevladine organizacije registrovane na Kosovu, osim isključene kategorije kao što sledi:

Uprkos svom pravnom statusu, nisu svi NVO-i uključeni u gore navedene kriterijume kvalifikovanosti. Zbog širokog obima važećeg zakonodavstva na Kosovu za registraciju NVO-ova, sportski klubovi, sportski savezi, amaterska kulturna udruženja ili verske organizacije koje su registrovane kao NVO-i, nisu cilj KCSF grantova. Slično tome, NVO-i koji predstavljaju kompanije ili slične subjekte koji imaju očigledne finansijske kapacitete da pokriju troškove svoje organizacije ili učine održivim svoje aktivnosti nisu cilj KCSF grantova.

KRITERIJUMI APLICIRANJA:

Sve aplikacije komisija će posebno razmotriti i oceniti na osnovu sledećih kriterija:

  • Koristi koje će organizacija imati od ovog članstva.
  • Uklapanje misije i oblasti delovanja organizacije koja aplicira sa misijom i oblasti delovanja mreže gde se traži učlanjivanje.
  • Da nisu vođena ili upravljana od strane Politički Eksponiranih Osoba (PEO).

*Prednost će imati organizacije koje ne mogu pokriti članarinu od drugih izvora.

ŠTA SE FINANSIRA?

Uplata članstva u međunarodnim mrežama (membership fee);

Troškovi bankovnog transfera.

Sve informacije o kriterijumima i načinu apliciranja,  uključujući Uputstva i Obrazac aplikacije možete naći na www.kcsfoundation.org. Aplikanti će se obavestiti o odluci komisije najkasnije 30 dana od datuma apliciranja.

Pitanja koja se odnose na aplikaciranje za grant iz ove šeme mogu se poslati na e-mail [email protected].