POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA PROJEKATA - Doprinos implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) -

Primena SSP-a predstavlja sveobuhvatan reformski proces koji kosovske institucije i društvo moraju uzeti u obzir. Proces reformi EU će imati koristi od ciljanog uključivanja civilnog društva, bilo kroz povecanu potražnju za dobro upravljanje, istraživanje i analize, povećanje kapaciteta ili bolju komunikaciju.

U tom aspektu, Kosovska fondacija za civilno društvo poziva sve organizacije civilnog društva da se prijave sa predlozima projekata koji su dizajnirani da doprinesu rešavanju ovih izazova. U tom aspektu, Kosovska fondacija za civilno društvo poziva sve organizacije civilnog društva da se prijave sa predlozima projekata koji su dizajnirani da doprinesu rešavanju ovih izazova.

Grantovi pod ovim pozivom imaju za cilj da podrže angažman i doprinos organizacija civilnog društva u implementaciji kratkoročnih prioriteta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i merama navedenih u Agendi za Evropske reforme (ERA) na Kosovu.

Rok za dostavljanje predloga je prošao i poziv za aplikacije je zatvoren.