Donatori

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF zamišljen kao udruženi mehanizam finansiranja gde donatori ujedinjuju svoje fondove da podrže civilno društvoEJA Kosovo trenutno sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska agencija za međunarodni razvoj  (Sida).