ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

 • 1. Da li se ovim pozivom finansiraju i pojedinci koji imaju preduzeća?
  Prema uputstvima za apliciranje za hitne grantove u slučajevima kada su podnosioci aplikacija neregistrovani pojedinci ili inicijative, oni moraju dokazati da njihovo angažovanje nije zarad profita i da je više za javnu korist, a ne privatni interes. Preduzeća nisu kvalifikovana, dok NVO-i koje zastupaju preduzeća ili slične subjekte za koje je jasno da imaju finansijsku sposobnost da pokriju troškove svoje organizacije ili održavaju svoje aktivnosti nisu cilj KCSF grantova.
 • 2. Gde možete pronaći uputstva za apliciranje za hitne grantove?
  Sve informacije u vezi sa pozivom za apliciranje za hitne grantove, uključujući uputstva za apliciranje, mogu se naći na veb stranici KCSF-a na linku https://bit.ly/2DBCFSU.
 • 3. Da li se možemo prijaviti i mi iz Albanije ili samo u saradnji sa NVO-ima sa Kosova?
  Na osnovu uputstva za apliciranje za hitne grantove, na ovaj poziv imaju pravo da se prijave pojedinci, neregistrovane inicijative ili organizacije koje su aktivne na Kosovu i koje se bave bilo kojom neprofitnom inicijativom (ogranci stranih i međunarodnih NVO registrovanih na Kosovu ne ispunjavaju uslove za prijavljivanje). Ista pravila važe i za partnere.
 • 4. Koji je maksimalni iznos za koji možemo aplicirati?
  Maksimalni iznos podrške u okviru poziva za apliciranje za hitne grantove je 5,000 EUR.
 • 5. Na koliko meseci možemo da apliciramo na poziv za hitne grantove?
  Maksimalni period kojim možete da se prijavite na poziv za hitne grantove je 12 meseci.
 • 6. Da li se možemo prijaviti za zanat?
  Vaša prijava mora biti u oblasti demokratizacije i u programskim oblastima EJA Kosovo. Za više detalja o programu EJA Kosovo i koje inicijative su cilj podrške kroz ovaj program, pogledajte uputstva za apliciranje za hitne grantove ovde.
 • 7. Gde možemo pronaći obrazac za apliciranjeza hitne grantove i koja dokumenta treba priložiti uz aplikaciju?
  Sve informacije o pozivu za apliciranje za hitne grantove, uključujući obrazac aplikacije zajedno sa ostalim dokumentima, možete naći ovde.
 • 8. Da li je potrebno prijaviti se na tri jezika (albanskom, srpskom, engleskom) ili samo na jednom?
  Aplikacija se može popuniti na jednom od jezika za apliciranje, nije potrebno podnošenje na sva tri jezika.
 • 9. Da li postoje ograničenja u temama koje možemo da odaberemo?
  Ne postoje ograničenja u temama koje možete da odaberete.
 • 10. Šta smatrate hitnim pitanjem u zajednici?
  Hitnim pitanjem se smatra svako pitanje u kojem je potreban doprinos i brzo reagovanje, a za koje nema dovoljno vremena da se podnese aplikacija i reaguje putem drugih instrumenata i redovnih poziva poput grantova za projekte.
 • 11. Koliko će projekata biti podržano u ovom pozivu?
  Prema budžetu koji smo odobrili za ovu godinu, plan je da se podrži oko 12 projekata. Međutim, to će zavisiti od broja aplikacijai njihovog kvaliteta. Nije neophodno da se potroši ceo budžet na raspolaganju.
 • 12. Da li se u pozivu za hine grantove podržavaju i postojeći projekti?
  Postojeći projekti mogu biti podržani ako ispunjavaju sve zahteve i kriterijume hitnosti, a koji su obrazloženi u uputstvima za apliciranje za hitne grantove. Pored toga, projekat bi trebalo da doprinese opštem cilju i rezultatima programa EJA Kosovo.
 • 13. Da li su prihvatljivi troškovi kupovina opreme koja će pomoći realizaciji projekta?
  Svi neprihvatljivi troškovi su navedeni u uputstvima za prijavljivanje za hitne grantove. U principu, oprema nije zabranjena, ali treba opravdati neophodnost kupovine.