Institucionalni grantovi

Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama civilnog društva da se pridržavaju njihovim agendama i da ulože neophodno vreme u poljima od specifičnog značaja. Finansijska podrška za institucionalni razvoj je predviđena da bi se podržale organizacije koje su ili imaju potencijal da budu predstavnici promena u oblasti građanskog učesništva, dobre vladavine, transparencije, međuetničkih odnosa i jednakosti polova. Institucionalni grantovi omogućavaju da partneri DSP-a izgrade unutrašnje organizacione i tematske kapacitete.

Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da se fokusiraju na svoje strategije i paralelno sa jačanjem unutrašnjih organizacionih kapaciteta da budu glas građana u oblastima koje oni pokrivaju. Institucionalni grantovi omogućavaju organizacijama da se bavi dosledno identifikovanim problema kad god se pojave bez potrebe da ih tačno planiraju kao u slučaju kod grantova za projekat.

Poziv za institucionalni grantovi je zatvoren.