KCSF
NOMINIRAJTE VAŠEG KANDIDATA ZA DSP NAGRADU ZA DEMOKRATIJU  

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) vas poziva da nominujete vaše kandidate za 2019 izdanje Nagrade za demokratiju, do 20. januara.2020!

KCSF prima nominacije za pojedince ili organizacije koje su dale izvanredan doprinos demokratizaciji Kosova.

Nagrada za demokratiju ima za cilj vrednovanje i priznavanje doprinosa organizacija i individualaca, a koji je rezultat novih ideja, intelektualne hrabrosti ili dostignuća u procesu demokratizacije Kosova.

KRITERIJI ZA PODNOŠENJE NOMINACIJA

Sve nominacije će biti razmotrene posebno i ocenjene od strane nezavisnog odbora, na osnovu sledećih kriterijuma:

  • Dizajniranje i sprovođenje uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat itd.) u promociji i razvoju demokratije na Kosovu, tokom 2019;
  • Inovativna priroda inicijative;
  • Postojeći ili očekivani uticaj ove inicijative, uključujući potencijal za širenje/ponavljanje;
  • Hrabrost organizacije ili pojedinca izražena kroz navedenu inicijativu;

Napomena: Iako imaju značajnu vrednost i uticaj na zajednice i društvo uopšteno, inicijative i doprinosi dobrotvorne prirode nisu deo poziva.

Nagrada ima za cilj da nagradi sve one koji su doprineli razvoju demokratije na Kosovu, u svim oblastima, kroz građansko angažovanje na različitim nivoima vlasti i/ili poboljšanjem građanskih, socijalnih, ekonomskih ili kulturnih prava određenih grupa. Kosovskih građana, uz poseban naglasak na marginalizovane grupe.

Za eventualna pitanja, molimo vas pišite nam na [email protected].

Nagrada za Demokratiju se nagrađuje u sklopu šeme za civilno društvo upravljano od strane Kosovske Fondacije za Civilno Društvo i podržano od strane Švajcarske Agencije za Razvoj i Saradnju (SDC) i Švedska Agencija za Međunarodnu Razvoj i Saradnju (Sida).

 

PRETHODNE NAGRADE

Nagrada za Demokratiju 2016 – Fondaciji Lumbardhi je dodeljena Nagrada za Demokratiju

20-og decembra 2016. godine u Prištini, Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu (SCO-K), Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) i Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), u okviru projekta “Promocija Demokratskog Društva” (DSP) dodelila je “Nagradu za Demokratiju za 2016” Fondaciji Lumbardhi za uspešnu inicjativu zaštite Kina Lumbardhi u Prizrenu.

Za više, pročitajte ovde.

Nagrada za Demokratiju 2017 – Uzbunjivaču Muratu Mehmetiju i portalu Insajderi dodeljena Nagrada za Demokratiju

Lice koje je obelodanilo masivnu šemu fiskalne evazije u Poreskoj upravi Kosova (PUK), g. Murat Mehmeti i portal Insajderi, koji je objavio niz istraživačkih članaka o korupciji i organizovanom kriminalu, su dobili Nagradu za Demokratiju za 2017.Ovu nagradu su u utorak, 19. decembra 2017. u Prištini dodelili Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC), Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).

Za više, pročitajte ovde.

Nagrada za Demokratiju 2018 – Blertu Morina i HAVEIT-u dodeljena nagrada za demokratiju

Blert Morina i neformalna grupa četiri vizuelna umetnika „HAVEIT“ su počasno primili Nagradu za demokratiju za 2018, za doprinos u promociji ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Kosovu.

Za više, pročitajte ovde.

Dokumenti za aplikaciju

Najčešća pitanja

1. Ko može biti nominovan? Akteri civilnog društva, uključujući i organizacije civilnog društva, formalne i neformalne mreže, medija, akademske institucije i pojedinaca koji svojim radom i zalaganjem su dali svoj doprinos demokratizaciji kosovskog društva, imaju pravo da budu nominovani. DSP dobitnici takođe imaju pravo. Neprofitne organizacije ne ispunjavaju uslove. 2.Ko može da nominuje? Ko može da nominuje? Predlozi se mogu podneti od bilo koje organizacije, entitet ili osoba koja ima tačne i detaljne informacije pojedinca ili inicijativa organizacije bića nominovane. Tako da se, i samostalne – nominacija primenjuju.

3. Šta treba da sadrži datoteka nominacije? Da bi se ispunio proces nominacije, osigurajte se da ste popunili i dostavili dole navedene dokumente: – Obrazac za nominaciju da ne bude duži od 7 stranica (A4) bez dodataka,i da bude ispunjen i potpisan; – Kratka biografija kandidata ili profila nominovane organizacije; – Propratne dokumente (pisane članke, preporuke, itd.); – Za organizacije civilnog društva, kopija potvrde o registraciji. Za građanske inicijative, dokaz građanske inicijative funkcionalnosti treba obezbediti. – Za ostale entitete, kopiju osnivačkog dokumenta ili kopiju bilo kojeg drugog ekvivalentnog dokumenta.

4. Kako se dostavlja dokumentaciju? Ispunjeni dokumenti se trebaju dostaviti lično, u jednoj zatvorenoj koverti sa natpisom “Za DSP Nagradu Demokratiju”, u kancelarijama KCSF-a, (ul. Musa Tolaj, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë, Kosovë). Koverat treba imati sve dokumente i u elektronskoj formi, i u CD-u. 5. Kako se primljene nominacije razmatraju? Sve nominacije će se razmotriti pojedinačno i oceniće ih Odbor za Grantove i Nagrade (GAB) DSP-a, na osnovu sledećih kriterijuma: – Razvoj i impelmentacija jedne uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat, itd.) u jednoj od programskih oblasti DSP-a tokom vremenskog perioda od 2011-2017.godine; – Inovativna priroda inicijative; – Uticaj inicijative, uključujući i potencijal za širenje ili ponavljanje; – Hrabrost i smelost organizacije ili pojedinca izražena kroz inicijative.