KCSF
NOMINIRAJTE VAŠEG KANDIDATA ZA DSP NAGRADU ZA DEMOKRATIJU  

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) vas poziva da nominirate svoje kandidate za  izdanje 2018 za Nagradu za demokratiju do dana 30.septembar. 2018 U okviru projekta „Promocija demokratskog društva“ (DSP), KCSF prima nominacije za pojedince ili organizacije koji su ostvarili izuzetan doprinos procesu demokratizacije Kosova. Nagrade DSP-a od strane Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC), Ministarstvo Inostranih Poslova Danske (DANIDA) i KCSF-a imaju za cilj da procene doprinos pojedinaca i organizacija u različitim oblastima u okviru kojih utiču na proces demokratizacije Kosova. Svrha nagrade je da se vrednuje i prepozna doprinos civilnog društva, kao rezultat novih ideja, intelektualne hrabrosti ili dostignuca u procesu demokratizacije Kosova. Nagrade ce biti dodeljene pojedincima ili organizacijama čiji se doprinos poklapa sa ciljevima DSP-a. Za ove nagrade mogu biti nominovani svi akteri civilnog društva, uključujuci korisnike DSP grantova. Odluku donosi Bord za grantove i nagrade, uz odobrenje Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu. Ocenjivanje i dodela ce se realizovati jednom godišnje. KRITERIJUMI ZA DOSTAVU NOMINACIJA  Nominovani će biti odabrani na osnovu dole navedenih kriterijuma:

 • Dizajniranje i sprovođenje uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat, itd) u jednoj od programskih oblasti DSP-a;
 • Inovativna priroda inicijative;
 • Uticaj ove inicijative, uključuju i potencijal za ekspanziju/ponavljanje;
 • Hrabrost organizacije ili pojedinca izražena kroz dotičnu inicijativu.

Napomena: Iako imaju značajnu vrednost i uticaj za zajednice i šire društvo, inicijative i doprinosi koji su humanitarne prirode nisu deo ovog poziva. PRIORITETNE OBLASTI DSP-a Angažman nominovanih aktera treba da obuhvati najmanje jednu od sledecih prioritetnih oblasti intervencije:

 • Pojačane građanske aktivnosti kako bi se uticalo na prioritete, planiranje i odlučivanje lokalne i centralne vlade;
 • Pojačane građanske aktivnosti za nadgledanje i traženje odgovornosti za nedostatke lokalne i centralne vlade;
 • Povecano učešce u budžetiranju, sa posebnim naglaskom na uključivanje žena i manjinskih zajednica;
 • Iskreni i transparentni izbori;
 • Povecanje socijalne, ekonomske i kulturne integracije između vecine i manjinskih zajednica;
 • Poboljšanje rodne ravnopravnosti u obrazovanju, na radnom mestu i u javnom životu;
 • Doprinos kosovskih medija i civilnog društva u procesima odlučivanja i kreiranja politika koji odražavaju i sprovode socijalna i politička prava dijaspore.

Za eventualna pitanja, molimo vas pišite nam na [email protected]. PRETHODNE NAGRADE

Nagrada za Demokratiju 2016 – Fondaciji Lumbardhi je dodeljena Nagrada za Demokratiju

20-og decembra 2016. godine u Prištini, Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu (SCO-K), Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) i Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), u okviru projekta „Promocija Demokratskog Društva“ (DSP) dodelila je „Nagradu za Demokratiju za 2016“ Fondaciji Lumbardhi za uspešnu inicjativu zaštite Kina Lumbardhi u Prizrenu.

Za više, pročitajte ovde.

Nagrada za Demokratiju 2017 – Uzbunjivaču Muratu Mehmetiju i portalu Insajderi dodeljena Nagrada za Demokratiju

Lice koje je obelodanilo masivnu šemu fiskalne evazije u Poreskoj upravi Kosova (PUK), g. Murat Mehmeti i portal Insajderi, koji je objavio niz istraživačkih članaka o korupciji i organizovanom kriminalu, su dobili Nagradu za Demokratiju za 2017.Ovu nagradu su u utorak, 19. decembra 2017. u Prištini dodelili Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC), Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).

Za više, pročitajte ovde.

Nagrada za Demokratiju 2018 – Blertu Morina i HAVEIT-u dodeljena nagrada za demokratiju

Blert Morina i neformalna grupa četiri vizuelna umetnika „HAVEIT“ su počasno primili Nagradu za demokratiju za 2018, za doprinos u promociji ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Kosovu.

Za više, pročitajte ovde.

Dokumenti za aplikaciju

Najčešća pitanja

1. Ko može biti nominovan? Akteri civilnog društva, uključujući i organizacije civilnog društva, formalne i neformalne mreže, medija, akademske institucije i pojedinaca koji svojim radom i zalaganjem su dali svoj doprinos demokratizaciji kosovskog društva, imaju pravo da budu nominovani. DSP dobitnici takođe imaju pravo. Neprofitne organizacije ne ispunjavaju uslove. 2.Ko može da nominuje? Ko može da nominuje? Predlozi se mogu podneti od bilo koje organizacije, entitet ili osoba koja ima tačne i detaljne informacije pojedinca ili inicijativa organizacije bića nominovane. Tako da se, i samostalne – nominacija primenjuju.

3. Šta treba da sadrži datoteka nominacije? Da bi se ispunio proces nominacije, osigurajte se da ste popunili i dostavili dole navedene dokumente: – Obrazac za nominaciju da ne bude duži od 7 stranica (A4) bez dodataka,i da bude ispunjen i potpisan; – Kratka biografija kandidata ili profila nominovane organizacije; – Propratne dokumente (pisane članke, preporuke, itd.); – Za organizacije civilnog društva, kopija potvrde o registraciji. Za građanske inicijative, dokaz građanske inicijative funkcionalnosti treba obezbediti. – Za ostale entitete, kopiju osnivačkog dokumenta ili kopiju bilo kojeg drugog ekvivalentnog dokumenta.

4. Kako se dostavlja dokumentaciju? Ispunjeni dokumenti se trebaju dostaviti lično, u jednoj zatvorenoj koverti sa natpisom “Za DSP Nagradu Demokratiju”, u kancelarijama KCSF-a, (ul. Musa Tolaj, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë, Kosovë). Koverat treba imati sve dokumente i u elektronskoj formi, i u CD-u. 5. Kako se primljene nominacije razmatraju? Sve nominacije će se razmotriti pojedinačno i oceniće ih Odbor za Grantove i Nagrade (GAB) DSP-a, na osnovu sledećih kriterijuma: – Razvoj i impelmentacija jedne uspešne inicijative (pristup, aktivnost, projekat, itd.) u jednoj od programskih oblasti DSP-a tokom vremenskog perioda od 2011-2017.godine; – Inovativna priroda inicijative; – Uticaj inicijative, uključujući i potencijal za širenje ili ponavljanje; – Hrabrost i smelost organizacije ili pojedinca izražena kroz inicijative.