ZA PROJEKTE KOJI SU POCELI SA IMPLEMENTACIJOM POSLE 1 SEPTEMBRA 2016