U Sastanku GAB 3 Augusta 2015 ni jedna aplikacija nije odobrena (aplikacije sa brojem protokola od DSP2/152 – DSP2/176).

U Sastanku GAB 15.Mај.2017 ni jedna aplikacija nije odobrena (aplikacije sa brojem protokola od DSP2/304 – DSP2/323).

  • Svi projekti su usvojeni pod uslovom ispunjenja dodataka i obrazloženja budžeta. 
  •  Želimo naglasiti da aplikacije za DSP grantove se razmatraju i ocenjuju na nepristrasan način i podležu konkurenciji sa drugim aplikantima.
  •  Ako aplikant želi više informacija o procesu i odluke GAB-a, više nego informacija primljenih o proceni aplikacije, stranka se može obratiti ekipi DSP-a.