VAŽNA INFORMACIJA ZA KOMPONENTU DIJASPORE

 Poziv za aplikacije za dijasporu je zatvoren.

OPIS KOMPONENTE

Opšti cilj DSP-a je podrška razvoju jednog demokratskog društva na Kosovu. Tokom 2014 – 2018.godine, osim podrške za projekte koji se primenjuju od organizacija na Kosovu, DSP je pružila podršku i organizacijama iz diaspore.

Polja koja su podrzana od DSP-a pokrivaju građanska i politička prava diaspore na Kosovu i prenos znanja od kosovske diaspore sa ciljem društvenog i ekonomskog razvoja Kosova. U postizanju ovih ciljeva, DSP putem grantova je finansirala projekte sa ciljem podrške postojećih i novih potencijala civilnog društva u diaspori.

Sa njihovim predlozima aplikanti su tretirali jedno od dolenavedenih prioritetnih polja aktivnosti:

• Mediji i civilno društvo diaspore daju doprinos u procesu sastavljanja politika i donošenja odluka, koje odražavaju građanska i politička prava diaspore na Kosovu.

• Podrška inicijativa, putem kojih se stremi ka osnivanju održivih i institucionalnih mehanizama za pružanje i prenos sektoralnog znanja između diaspore i Kosova.