PROMOCIJA DEMOKRATKOSG DRUŠTVA (DSP)

Tokom 2014 – 2018. godine DSP podržava projekte, koji će uticati na društvo i pružaće institucionalnu podršku za organizacije koje sistematski prate ove promene i podstiču iste. DSP ima za cilj da postigne pozitivne promene na lokalnom i centralnom nivou.

Opšti cilj DSP-a je da podržava razvoj demokratskog društva na Kosovu. Dugoročni cilj DSP-a je postizanje vidljivih i održivih promena koje doprinose razvoju demokratskog društva na Kosovu.
DSP doprinosi postizanju sledećih objektiva/rezultata:

Objektiv I: Građani Kosova i organizacije civilnog društva povećavaju svoja zahtevanja naspram institucijama i preuzimaju aktivnu ulogu u traženju visokokvalitetnih usluga, dobre vladavine i integraciji manjina.
Objektiv II: Diaspora daje aktivan doprinos u demokratskom i društvenom razvoju Kosova.

PRIORITARNA POLJA INTERVENCIJE

Projekti tretiraaju najmanje jedno od dole navedenih polja intervencije:

Povećana građanska aktivnost da bi se uticalo na prioritetima, planiranju i donošenju odluka lokalne i centralne vlasti;
Povećanje građanske aktivnosti u nadgledanju i traženju odgovornosti za nedostatke u radu lokalne i centralne vlasti;
Povećanje učesništva u izradi budžeta sa posebnim naglaskom na uključenje žena i manjinskih zajednica;
Poštene i transparentne izbore;
Povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije između većine i manjinskih zajednica;
Poboljšanje jednakosti polova u obrazovanju na radnom mestu i u javnom životu;
Doprinos kosovskih medija i civilnog društva u procesima donošenja odluka i izrade politika koje ogledavaju i primenjuju društvena prava i politike dijaspore.

KONTAKT

Bilo koje pitanje u vezi sa ovom šemom može se poslati na e-mejl [email protected].

Takođe možete posetiti stranicu DSP-a na www.facebook.com/DSPKosovo.