CFLI Šema

KCSF je lokalni partner Ambasade Kanade za primenu Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI) na Kosovu. Preko ovog fonda pruža se direktna podrška neprofitabilnim organizacijama koje rade u polju lokalnog razvoja. U pozivima za apliciranje CFLI-a navode se polja gde aplikanti mogu aplicirati. Ovi pozivi se objavljuju jednom godišnje.

* Procenu aplikacija u ovoj šemi vrši samo Kanadska Ambasada u Zagrebu, tako da je apliciranje u ovoj šemi moguće samo na engleskom jeziku. Kao rezultat toga, svi pozivi za apliciranje su objavljeni u sklopu šeme na istom jeziku.