Šeme implementirane od strane KCSF

U okviru svoje misije podrške lokalnim građanskim inicijativama koje vode ka snažnom pokretu civilnog društva koje će promovisati demokratsku kulturu i odgovarati na socio-ekonomske potrebe Kosova, KCSF sprovodi nekoliko programa šeme grantova.

Svaka šema ima svoje karakteristike i jedinstvene procedure za apliciranje. Sve informacije vezane za aplikaciju zajedno sa kratkim pregledom svake šeme mogu se naći klikom na podsekcije sa strane.