UGAO BROŠURA I MATERIJALA

Ugao brošura i materijala će obezbediti poseban prostor, podeljen na dva dela:

  • Brošure i materijali o nedavnim zbivanjima u sektoru  civilnog društva i procesu evropskih integracija, i
  • Publikacije i analize organizacija civilnog društva, javnih institucija i donatora na Kosovu.

Kroz ažuriranje ugla za čitanje, Centar ima za cilj prikupljanje, sistematizaciju  i davanje  najnovijih informacijea u vezi sa  dešavanjima u sektoru civilnog društva i u procesu evropskih integracija.