MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA: Viši/a službеnik/ca zа finаnsiје

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), je vodeća organizacija u podršci građanskih inicijativa na Kosovu od 1998. godine. KCSF pruža sredstva za civilno društvo kroz napredne mehanizme i sisteme davanja grantova, gradi kapacitete i znanje za sektor preko Centra KCSF-a, kao i štiti i unapređuje prostor za građanstvo delovanje na Kosovu i šire, kroz istraživanje politika, zagovaranje i mobilizaciju sektora.

KCSF veruje da snažno civilno društvo uz istinsko uključivanje građana, predstavlja ključan element za inkluzivno, transparentno i odgovorno upravljanje, a koje doprinosi transformaciji Kosova u demokratsko društvo sa perspektivom evropskih integracija i unapređenom socio-ekonomskom situacijom. KCSF traži Višeg/u službеnika/cu zа finаnsiје da bi postao/postala sastavni deo ekipe administracije i finansija KCSF-a.

Detalje konkursa možete pronaći u dokumentu ispod.

Viši/a službеnik/ca zа finаnsiје