Virtuelni asistent u Severnoj Mitrovici, inovativan projekat koji je imao koristi od hitnih grantova

Hitan grant iz KCSF-ovog programa EJA Kosovo je dodeljen Business Advisory Center u Severnoj Mitrovici od decembra 2020. do kraja maja 2021. godine.

BAC iz Severne Mitrovice je projektom Virtuelnog asistenta u vreme pandemije počeo da pruža brzo i lako rešenje za građane ovog regiona kako bi im se pomoglo u osnovnim potrebama za dobijanje ličnih civilnih dokumenata. Pribavljanjem ličnih dokumenata[i], BAC je pomagao osetljivim grupama u ovoj opštini bez potrebe da budu lično prisutni u zgradi opštine.

„Naš projekat je imao inovativan koncept i zbog toga je kod nas postojala sumnja da li će građani Severne Mitrovice biti zainteresovani za takve usluge. Zapravo, interesovanje je premašilo naša očekivanja, motivišući nas da nastavimo projekat. Regrutovali smo 10 volontera koji su kao deo projekta stekli praktično znanje i iskustvo u radu sa opštinom, u procesu službe ličnih dokumenata, promovisanju volonterizma i korišćenju novih tehnologija. Tokom jednodnevne obuke, svi volonteri su saznali više o ideji o Virtuelnom asistentu, korišćenju interneta i dubljem razumevanju takve usluge u drugim zemljama. Platforme poput Asistent.me (Crna Gora), Uber Eats (SAD) i Vold (Srbija) su korišćene kao dobri primeri virtuelnih asistenata“, kažu u timu Business Advisory Center.

Virtualni asistent je jedinstvena usluga koja do sada nije postojala niti je bila dostupna u Severnoj Mitrovici.

„Građani drugih opština su nas kontaktirali raspitujući se da li će biti takvih usluga u opštinama u kojima žive, tako da postoji mogućnost da se virtuelni asistent proširi i instalira u drugim opštinama na Kosovu“, rekli su u BACMN-u.

BACMN je primio 158 pojedinačnih zahteva građana za usluge, za izdavanje opštinskih dokumenata i pomoć u nabavci hrane i snabdevanja penzionera i osoba sa posebnim potrebama u ovoj opštini.

„Poseban naglasak i poseban prostor treba dati činjenici da smo pomogli ljudima u nevolji – na primer starijim osobama kojima su u teškom periodu bila potrebni hrana i lekovi. I dalje pružamo ove važne usluge. Naš uticaj će nastaviti da se širi dok ćemo mi biti prisutni na internetu – izrađujemo našu veb stranicu koja će osigurati održivost i olakšati proces pomoći za građane“, rekli su iz BACMN-a.

BAC u Severnoj Mitrovici je posvećen poboljšanju ekonomske situacije podržavanjem privatnog sektora i stvaranjem povoljnog okruženja za osnivanje malih i srednjih preduzeća.

Hitni grantovi pružaju priliku za brzu i pravovremenu intervenciju civilnog društva da odgovori na identifikovana pitanja koja doprinose svrsi programa EJA Kosovo.

EJA Kosovo je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta, sa ukupnim ciljem da doprinese demokratskom i inkluzivnom društvu na Kosovu na putu ka integraciji u Evropsku uniju. EJA Kosovo podržavaju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska (SIDA).

 

[i] (izvodi iz matične knjige rođenih, izvodi iz matične knjige venčanih, uverenja o državljanstvu, uverenja o porodičnoj zajednici, potvrde o prebivalištu, upis u matične knjige rođenih i umrlih i drugi dokumenti)