UZBUNJIVAČU MURATU MEHMETIJU I PORTALU INSAJDERI DODELJENA NAGRADA ZA DEMOKRATIJULice koje je obelodanilo masivnu šemu fiskalne evazije u Poreskoj upravi Kosova (PUK), g. Murat Mehmeti i portal Insajderi, koji je objavio niz istraživačkih članaka o korupciji i organizovanom kriminalu, su dobili Nagradu za Demokratiju za 2017.Ovu nagradu su u utorak, 19. decembra 2017. u Prištini dodelili Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC), Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) i Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).

Nagrada za demokratiju se dodeljuje u okviru projekta “Promovisanje demokratskog društva” (DSP), pojedincima ili organizacijama koje su dale izuzetan doprinos jačanju demokratije na Kosovu.

Nagrada je ove godine dodeljena zviždaču PUK-a, g Muratu Mehmetiju i predstavnicima Insajdera, g. Vehbiju Kajtaziju i g. Parimu Olluriju, nakon otvorenog jednogodišnjeg natečaja i razmatranja 12 predstavljenih nominacija.

G. Patrick Etienne, direktor Švajcarske kancelarije za Kosovo, je ocenio hrabrost i predanost dobitnika Nagrade za demokratiju za 2017, naglašavajući potrebu za aktivnijim građanskim društvom, koje podstiče vlasti na veću transparentnost i odgovornost.

“Optimističan sam o Kosovu kada vidim da ima pametne, predane i hrabre aktere, koji su svesni da ako ostanu ravnodušni kada se šteti javni interes ne pruža rešenje za zemlju”, rekao je g. Etienne.

Izvršna direktorka KCSF-a, gđa Venera Hajrullahu, je rekla da nagrada stavlja naglasak na rad, hrabrost i samopožrtvovanost građana Kosova za demokratiju zemlje.

“Ova nagrada predstavlja naše vrednosti i nadamo se da predstavlja i vrednosti svakog građanina, koji u srcu nosi preobraćanje Kosova u zastupničku demokratiju i funkcionalnu državu”, naglasila je gđa Hajrullahu.

G. Murat Mehmeti, koji je otkrio i prijavio veliku šemu prevare i fiskalne evazije u poreskoj upravi je rekao da njegovi napori u otkrivanju ove nepravde nisu bili izolovani napori.

“Moje pojavljivanje pred javnost nije predstavljalo jedan trenutak gorčine, već dugogodišnje akumulisanje nezadovoljstva kako kod mene tako i kod mnogo drugih osoba, koji se suočavaju sa nepravdom koja im se čini jer samo pokušavaju da rade svoj posao u skladu sa zakonom”, rekao je g. Mehmeti.

Parim Olluri, izvršni direktor Insajdera, rekao je da je za nepune dve godine ovaj portal postao neprijatelj korumpiranih zvaničnika, koji su pokušali da korumpiraju upravnike portala.

“Nisu uspeli i mi smo nastavili sa našim istraživanjima. Pokušali su da nas zastraše fizičkim napadima protiv mene i mog kolege, ali nisu uspeli u tome. Nastavićemo da radimo naš posao”, rekao je g. Olluri.

Glavni i odgovorni urednik Insajdera, Vehbi Kajtazi, je rekao da su kada su pokrenuli ovaj projekat imali tri cilja, razvoj kredibilnog, nepristrasnog i profesionalnog medija, prevazilaženje straha i doprinos opštem dobru.
“Mislim da smo već ispunili dva prva cilja. Treći cilj se potvrđuje danas ovim poštovanjem koje nam se čini ovom Nagradom za demokratiju”, rekao je g. Kajtazi.

Prošle godine je ova nagrada dodeljena Fondaciji Lumbardhi za uspešnu inicijativu zaštite bioskopa “Lumbardhi” u Prizrenu.