Dvodnevni Obuka - Unutrašnje upravljanje OCD-ima

Datum: 20-21 maj 2019 | Vreme: 10:00 – 17:30 | Mesto: Hotel Gračanica | Adresa: Ul. Dragana Ristića b.b. Gračanica, 10510 Priština

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), kroz program za podizanje kapaciteta za organizacije civilnog društva na Kosovu, je posvećena unapređenju poboljšanja znanja stvaranjem prostora koji će direktno služiti daljem razvoju sektora.

Glavni cilj ove obuke je da učesnici tokom dva dana steknu znanja o upravljanju i rukovođenju OCD-ima, neophodnim procedurama i dokumentima koji su osnova za dobro upravljanje organizacijama civilnog društva.

U okviru obuke “Unutrašnje upravljanje OCD-ima”, učesnici će steći osnovna znanja o definiciji, načelima dobrog upravljanja i rukovođenja u OCD-ima, potrebama strukturisanog upravljanja organizacijama, pravilnicima o radu koji se odnose na nedsikriminišući, transparentan i odgovoran rad, kao osnovnih načela za unutrašnje upravljanje.

Kriterijumi za prijavu i proces prijavljivanja:
Pravo prijavljivanja imaju svi predstavnici organizacija civilnog društva koje su registrovane i rade na Kosovu
Zainteresovani da učestvuju na obuci trebaju da se prijave on-line na linku:https://www.surveymonkey.com/r/QG9DD7R
Učešće na obuci treba da bude povezano sa funkcijom osoblja u organizaciji

Izbor učesnika
KCSF će izabrati dvadeset pet (25) učesnika iz različitih organizacija.
Samo izabrani učesnici će biti kontaktirani putem e-maila.
Za informacije o procesu prijave možete nas kontaktirati svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 sati na broj 038 600 633.

Koliko košta?
Obuka će biti održana na srpskom jeziku i BESPLATNA JE.

Predavač
Tanja Bjelanović ima 20 godina iskustva rada u organizacijama civilnog društva, uključujući i preko 10 godina iskustva u pružanju obuka i konsultacija u regijama Balkana i Kavkaza. U svojoj karijeri iskusila je osnivanje i upravljanje lokalnim udruženjem građana, rad u vodećim organizacijama u Srbiji, kao i 12 godina razvojnih rukovodećih pozicija u Trag fondaciji. Organizovala je i direktno sprovodila obuke iz oblasti: volonterskog menadžmenta, interkulturnog učenja i rešavanja konflikta, javnog zastupanja, prikupljanja sredstava, upravljanja prijektnim ciklusom itd. Trenutno vodi konsultantsku agenciju Tabula koja pruža različite usluge donatorima, kompanijama i javnim institutijama, vezano za razvoj filantropije i civilnod društva.

Glavna područja ekspertize su joj: strateški razvoj, organizacijski razvoj, dizajn programa donacija, razvoj filantropije. Oblast posebnog interesovanja joj je prikupljanje sredstava, posebno od pojedinaca i privatnih izvora. Jedan od najvećih profesionalnih uspeha joj je bilo vođenje kampanje koja je primenila metod prikupljanja velikih donacija od pojedinaca za zadužbinski fond Trag fondacije, prvu takve vrste u civilnom društvu na Balkanu.

Tokom svoje karijere bila je direktno odgovorna: Fondaciji Čarls Stjuart Mot, Fondaciji braće Rokfeler, Institutu za održive zajednice (USAID implementacioni partner), Evropskoj komisiji, Balkanskom fondu za demokratiju, Fondu za Zapadni Balkan, Oak fondaciji, UBS Optimus fondaciji, Olof Palme centru, GIZ, Helvetasu, Delta fondaciji, Kancelariji za saradnji sa civilnim društvom Republike Srbije,
Do sada je radila u: Serbiji, Crnog Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, Makediniji, Moldaviji, Gruziji, Švajcarskoj itd.

Rok za podnošenje prijave je 14. maj 2019. u 12:00 časova.

Centar KCSF-a pruža redovan program za podizanje kapaciteta i širenje informacija, a bavi se i specifičnim zahtevima za potrebe OCD-a koje nisu pokrivene redovnim programima.

Podržava: