Poziv za prijavu na Akademiju za liderstvo u zajednici

KCSF poziva 18-24 godišnjake iz Prištine, Podujeva, Glogovca, Obilića, Kosova Polja i Ljipljana da se prijave da postanu deo Akademije za liderstvo u zajednici, edicija u Prištini.

Digitalni obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećem linku. Prijava je otvorena do petka, 2. decembra 2022. godine u 23:59 sati.

Program Akademije u trajanju od 14 sedmica pomoći će vam da razvijete veštine za organiziranje inicijativa u zajednici, izgradite mrežu sa aktivistima i drugim profesionalcima kako biste postali aktivni i odgovorni građani u zajednici i gradu u kojem živite. Za više informacija o Akademiji i kriterijumima odabira, preuzmite poziv za prijavu na linku ispod.

Akademija za liderstvo u zajednici je deo Programa građanskog angažovanja, petogodišnje inicijative koju sprovodi KCSF u partnerstvu sa Agencijom Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu. Primarni cilj ovog partnerstva je njegovanje kulture aktivizma koja život u našim kvartovima i gradovima čini boljim, brižnijim i sadržajnijim.