Poziv za prijave za Obuku trenera (ToT)

U cilјu rešavanja pitanja razvoja i organizacije zajednice, Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), kroz Program građanskog angažovanja (CEA), koji sprovodi u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu, tokom maja 2023. organizovaće Obuku trenera (ToT) na temu „Razvoj i organizacija zajednice“. Obuka ima za cilј da podrži OCD-e u razvoju kapaciteta i kompetencija za mapiranje i organizaciju zajednice, izgradnju praksi za angažovanje konstituenata, kao i umrežavanje sa drugim akterima u zajednici.