Poziv za podnošenje prijava: Digitalna Transformacija OCD-a

Poziv za podnošenje prijava

 

IKT alati i digitalne platforme postali su deo našeg svakodnevnog rada tokom Pandemije Covid-19 a koristi od njihove upotrebe nam pokazuju da će se digitalizacija našeg rada nastaviti i nakon pandemije.

Kosovski resursni centar za civilno društvo sa svojim Smernicama o digitalnoj transformaciji za OCD ima za cilj da ojača kapacitete OCD-a u korišćenju tih digitalnih alata i platformi.

 

Pozivamo vas da se prijavite na naš

Onlajn obuku: Digitalna Transformacija OCD-a

Održaće se dana 08.07.2021 od 9:00 do 16:00 preko Zoom

 

Tokom treninga dobićete praktične informacije i Smernice za digitalnu transformaciju OCD-a sa posebnim fokusom na:

  • Omogućiti internu komunikaciju, saradnju, koordinaciju i upravljanje znanjem;
  • Obuhvatiti korisnike, partnere, zainteresovane strane kroz aktivnosti sprovedene u digitalnom okruženju (kao na primer okrugli stolovi, javne rasprave, omladinski rad, radionice, obuke, konferencije, grupne diskusije, programi volontiranja itd.);
  • Približiti se ciljnoj grupi i dopreti do nove publike boljim promovisanjem radnog profila i portfelja;
  • Jačati transparentnost;
  • Podsticati inovacije;
  • Pružiti mogućnosti za kontinuirani razvoj zaposlenih kao i organizacionu kulturu.

 

Ko se svemože prijaviti?

  • Sve zainteresovane OCD aktivne na Kosovu mogu se prijaviti za ovu obuku
  • Preporučuje se malim i srednjim organizacijama koje deluju na lokalnom nivou da se prijave

 

Prijavljivanje:

Možete se prijaviti putem ovog linka https://forms.gle/57xTnJf2MqpCo6Zg9

Krajnji rok za prijavljivanje je 5. Jul do 15:00.

Odabrani kandidati će biti obavešteni na vreme sa dodatnim informacijama, uključujući link za

Zoom.

Na kraju treninga, svaki učesnik će dobiti digitalni sertifikat.

*Obuka će se održati na albanskom jeziku sa osiguranim prevodom na srpskom i engleskom jeziku.