POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOG-PROJEKTA

POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOG-PROJEKTA

– Socijalna integracija mladih –

 

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je otvorila poziv za podnošenje aplikacija za predloge-projekta koji imaju za cilj da podrže Socijalnu integraciju mladih. Otvaranjem ovog poziva, želi se postići aktivno učešće mladih u okviru aktivnog građanstva i stvaranje mogućnosti za zastupljenost mladih na tržištu rada.

Socijalna integracija mladih se želi ostvariti putem projekata i aktivnosti radi zastupljenosti mladih u procese donošenja odluka, dobrovoljna inicijativa za društvena pitanja, aktivnosti van nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta mladih u pogledu ključnih prenosivih veština, stvaranje mogućnosti za rad i mogućnosti za samo – zapošljavanje.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa pozivom za podnošenje predloga, uključujući uputstva i obrasce za apliciranje zajedno sa svim dodacima mogu se naći dole.

Za sve zainteresovane organizacije biće organizovano 5 informativne sesije po opštinama koje su navedene u nastavku:

  1. 20 februar 2020 vreme 10:30 – 12:00 (albanski) – Kino “Jusuf Gervalla” (Ul. Hasan Priština 73, Peć)
  2. 25 februar 2020 vreme 11:00 – 12:30 (albanski) – Kancelarija za zapošljavanje, (Trg Adem Jašari, Jug Mitrovice)
  3. 26 februar 2020 vreme 11:00 – 12:30 (srpski)- Europe House, (Ul. Kralja Petra 1, Severna Mitrovica)
  4. 27 februar 2020 vreme 10:30 – 12:00 (albanski)- Kino LUMBARDHI, (Ul. Remzi Ademi br. 4, Prizren) i
  5. 2 mart 2020 vreme 11:00 – 12:30 (albanski/srpski) – KCSF, (Ul. Musa Tolaj, Lam A, H1, Kat.12, br. 65-1, Lakrište, Priština)

Maksimalni budžet po grantu je 10.000 EUR i planirano je da se podrži 8-10 organizacija.

Sva pitanja u vezi sa pripremom prijava ili detaljima prijave za grant mogu se poslati putem e-maila na [email protected] do 28. februara 2020. godine.

Kompletirane aplikacije se trebaju poslati najkasnije do dana 13. marta 2020. godine, u 23:59 časova, na e – mail adresi [email protected].